Niedziela 8 Listopada 2015 r.

Ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie (Mt 12,44b) [Cytat dnia]

Poniedziałek 9 Listopada 2015 r.

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? (1Kor 3,16) [Cytat dnia]

Wtorek 10 Listopada 2015 r.

Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności (Mdr 2,23) [Cytat dnia]

Środa 11 Listopada 2015 r.

Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie (1 Tes 5,18) [Cytat dnia]

Czwartek 12 Listopada 2015 r.

Nie powiedzą: 'Oto tu jest' albo: 'Tam'. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest (Łk 17,21) [Cytat dnia]

Piątek 13 Listopada 2015 r.

Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je (Łk 17,33) [Cytat dnia]

Sobota 14 Listopada 2015 r.

A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? (Łk 18,7a) [Cytat dnia]