Niedziela 29 Listopada 2015 r.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym (Łk 21,36) [Cytat dnia]

Poniedziałek 30 Listopada 2015 r.

Rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi (Mt 4,19) [Cytat dnia]

Wtorek 1 Grudnia 2015 r.

Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli (Łk 10,24b) [Cytat dnia]

Środa 2 Grudnia 2015 r.

Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów (Mt 15,37) [Cytat dnia]

Czwartek 3 Grudnia 2015 r.

Szukajcie Pana, gdy Go można znaleźć, wzywajcie Go, gdy jest blisko (Iz 55,6) [Cytat dnia]

Piątek 4 Grudnia 2015 r.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? (Ps 27,1a) [Cytat dnia]

Sobota 5 Grudnia 2015 r.

Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach (Iz 30,26c) [Cytat dnia]