Niedziela 13 Grudnia 2015 r.

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! (Flp 4,4) [Cytat dnia]

Poniedziałek 14 Grudnia 2015 r.

Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie (Ps 85,8) [Cytat dnia]

Wtorek 15 Grudnia 2015 r.

Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego (Mt 21,31b) [Cytat dnia]

Środa 16 Grudnia 2015 r.

Podnieś mocno twój głos, zwiastunie dobrej nowiny, oto Pan Bóg przyjdzie z mocą (Iz 40,9-10) [Cytat dnia]

Czwartek 17 Grudnia 2015 r.

Nie zostanie odjęte berło od Judy aż przyjdzie Ten, do którego ono należy (Rdz 49,10ab) [Cytat dnia]

Piątek 18 Grudnia 2015 r.

Pan mówi: Oto nadejdą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą (Jr 23,5a) [Cytat dnia]

Sobota 19 Grudnia 2015 r.

Otoś teraz niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna (Sdz 13,3b) [Cytat dnia]