Niedziela 20 Grudnia 2015 r.

Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, Boże (Hbr 10,7) [Cytat dnia]

Poniedziałek 21 Grudnia 2015 r.

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana (Łk 1,45) [Cytat dnia]

Wtorek 22 Grudnia 2015 r.

O tego chłopca się modliłam, i Pan spełnił moją prośbę, którą do Niego zanosiłam (1 Sm 1,27) [Cytat dnia]

Środa 23 Grudnia 2015 r.

Natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga (Łk 1,64) [Cytat dnia]

Czwartek 24 Grudnia 2015 r.

On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki (2 Sm 7,13) [Cytat dnia]

Piątek 25 Grudnia 2015 r.

Dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus (Łk 2,11) [Cytat dnia]

Sobota 26 Grudnia 2015 r.

Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga (Dz 7,56) [Cytat dnia]