Niedziela 27 Grudnia 2015 r.

Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? (Łk 2,47) [Cytat dnia]

Poniedziałek 28 Grudnia 2015 r.

Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego (1J 2,1b) [Cytat dnia]

Wtorek 29 Grudnia 2015 r.

Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności (1J 2,9) [Cytat dnia]

Środa 30 Grudnia 2015 r.

Świat przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki (1J 2,17) [Cytat dnia]

Czwartek 31 Grudnia 2015 r.

Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie (1J 2,21a) [Cytat dnia]

Piątek 1 Stycznia 2016 r.

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem (Lb 6,24.26) [Cytat dnia]

Sobota 2 Stycznia 2016 r.

Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność (1J 2,28ab) [Cytat dnia]