Niedziela 14 Lutego 2016 r.

Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony (Rz 10,13) [Cytat dnia]

Poniedziałek 15 Lutego 2016 r.

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz (Kpł 19,2b) [Cytat dnia]

Wtorek 16 Lutego 2016 r.

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (Mt 4,4b) [Cytat dnia]

Środa 17 Lutego 2016 r.

Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona (Jon 3,4b) [Cytat dnia]

Czwartek 18 Lutego 2016 r.

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie (Mt 7,12a) [Cytat dnia]

Piątek 19 Lutego 2016 r.

Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? (Ez 18,25b) [Cytat dnia]

Sobota 20 Lutego 2016 r.

Jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? (Mt 5, 46a) [Cytat dnia]