Niedziela 1 Maja 2016 r.

Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. (J 14,27c) [Cytat dnia]

Poniedziałek 2 Maja 2016 r.

Każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. (J 16,2b.3) [Cytat dnia]

Wtorek 3 Maja 2016 r.

Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca (Ap 12,10b) [Cytat dnia]

Środa 4 Maja 2016 r.

Ja będę prosił Ojca, a da wam innego Parakleta, aby z wami był na zawsze. (J 14, 16) [Cytat dnia]

Czwartek 5 Maja 2016 r.

Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. (J 16,20) [Cytat dnia]

Piątek 6 Maja 2016 r.

Ja jestem drogą, prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. (J 14,6) [Cytat dnia]

Sobota 7 Maja 2016 r.

Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca. (J 16,28) [Cytat dnia]