Niedziela 15 Maja 2016 r.

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. (Rz 8,16) [Cytat dnia]

Poniedziałek 16 Maja 2016 r.

Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. (J 2,5) [Cytat dnia]

Wtorek 17 Maja 2016 r.

Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. (Mk 9,35b) [Cytat dnia]

Środa 18 Maja 2016 r.

Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. (Mk 9,39) [Cytat dnia]

Czwartek 19 Maja 2016 r.

I usłyszałem głos Pana mówiącego: Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł? (Iz 6,8ab) [Cytat dnia]

Piątek 20 Maja 2016 r.

Wasze «tak» niech będzie «tak», a «nie» niech będzie «nie», abyście nie podpadli pod sąd. (Jk 5,12b) [Cytat dnia]

Sobota 21 Maja 2016 r.

Wyznawajcie sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. (Jk 5,16a) [Cytat dnia]