Niedziela 10 Lipca 2016 r.

Kto z tych trzech okazał się bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? (Łk 10,36) [Cytat dnia]

Poniedziałek 11 Lipca 2016 r.

Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? (Mt 19,27) [Cytat dnia]

Wtorek 12 Lipca 2016 r.

Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie (Mt 11,24) [Cytat dnia]

Środa 13 Lipca 2016 r.

Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić (Mt 11,27bc) [Cytat dnia]

Czwartek 14 Lipca 2016 r.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28) [Cytat dnia]

Piątek 15 Lipca 2016 r.

Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia (Mt 12,6) [Cytat dnia]

Sobota 16 Lipca 2016 r.

W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą (Mt 12,21) [Cytat dnia]