Niedziela 24 Lipca 2016 r.

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone (Łk 11,9) [Cytat dnia]

Poniedziałek 25 Lipca 2016 r.

Kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym (Mt 20,27) [Cytat dnia]

Wtorek 26 Lipca 2016 r.

Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli (Mt 13,17b) [Cytat dnia]

Środa 27 Lipca 2016 r.

Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją (Mt 13,46) [Cytat dnia]

Czwartek 28 Lipca 2016 r.

Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku (Jr 18,6b) [Cytat dnia]

Piątek 29 Lipca 2016 r.

Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat (J 11,27) [Cytat dnia]

Sobota 30 Lipca 2016 r.

Naprawdę posłał mnie Pan do was, by waszym uszom głosić wszystkie te słowa (Jr 26,15b) [Cytat dnia]