Niedziela 14 Sierpnia 2016 r.

Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala (Hbr 12,2a) [Cytat dnia]

Poniedziałek 15 Sierpnia 2016 r.

Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca (Ap 12,10b) [Cytat dnia]

Wtorek 16 Sierpnia 2016 r.

Czy będziesz jeszcze mówił: Ja jestem Bogiem – w obliczu swoich oprawców? (Ez 28,9a) [Cytat dnia]

Środa 17 Sierpnia 2016 r.

Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę (Ez 34,11b) [Cytat dnia]

Czwartek 18 Sierpnia 2016 r.

Dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała (Ez 36,26) [Cytat dnia]

Piątek 19 Sierpnia 2016 r.

Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój (Ez 31,12b) [Cytat dnia]

Sobota 20 Sierpnia 2016 r.

Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony (Mt 23,11-12) [Cytat dnia]