Niedziela 21 Sierpnia 2016 r.

Proste ślady czyńcie nogami, aby kto chromy, nie zbłądził (Hbr 12,13ab) [Cytat dnia]

Poniedziałek 22 Sierpnia 2016 r.

Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju (Iz 9,5b) [Cytat dnia]

Wtorek 23 Sierpnia 2016 r.

Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda! (Mt 23,24) [Cytat dnia]

Środa 24 Sierpnia 2016 r.

Nauczycielu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela (J 1,49b) [Cytat dnia]

Czwartek 25 Sierpnia 2016 r.

Nie doznajecie braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa (1Kor 1,7) [Cytat dnia]

Piątek 26 Sierpnia 2016 r.

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami (Iz 2,3b) [Cytat dnia]

Sobota 27 Sierpnia 2016 r.

Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! (Mt 25,21b) [Cytat dnia]