Niedziela 28 Sierpnia 2016 r.

Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, (...) nasienie zła zapuściło w nim korzenie (Syr 3,28) [Cytat dnia]

Poniedziałek 29 Sierpnia 2016 r.

Nie lękaj się ich, bym ci czasem nie napełnił lękiem przed nimi (Jr 1,17b) [Cytat dnia]

Wtorek 30 Sierpnia 2016 r.

Nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania dobra, jakim Bóg nas obdarzył (1 Kor 2,12) [Cytat dnia]

Środa 31 Sierpnia 2016 r.

Nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost - Bóg (1Kor 3,7) [Cytat dnia]

Czwartek 1 Września 2016 r.

Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość (1Kor 3,18) [Cytat dnia]

Piątek 2 Września 2016 r.

Niech uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych (1Kor 4,1) [Cytat dnia]

Sobota 3 Września 2016 r.

Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał? (1Kor 4,7bc) [Cytat dnia]