Niedziela 11 Września 2016 r.

Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła (Łk 16,5b) [Cytat dnia]

Poniedziałek 12 Września 2016 r.

Ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie (1Kor 11,26) [Cytat dnia]

Wtorek 13 Września 2016 r.

Wy jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami (1Kor 12,27) [Cytat dnia]

Środa 14 Września 2016 r.

Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale by świat został przez Niego zbawiony (J 3,17) [Cytat dnia]

Czwartek 15 Września 2016 r.

A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu (Łk 2,35) [Cytat dnia]

Piątek 16 Września 2016 r.

Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach (1Kor 15,17) [Cytat dnia]

Sobota 17 Września 2016 r.

Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego (1Kor 15,49) [Cytat dnia]