Niedziela 2 Października 2016 r.

Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia (2Tm 1,7) [Cytat dnia]

Poniedziałek 3 Października 2016 r.

Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty! (Ga 1,8) [Cytat dnia]

Wtorek 4 Października 2016 r.

Martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego (Łk 10 41c-42a) [Cytat dnia]

Środa 5 Października 2016 r.

Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów (Łk 11,1c) [Cytat dnia]

Czwartek 6 Października 2016 r.

Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? (Ga 3,3) [Cytat dnia]

Piątek 7 Października 2016 r.

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. (Łk 1,37) [Cytat dnia]

Sobota 8 Października 2016 r.

Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. (Ga 3,26) [Cytat dnia]