Niedziela 16 Października 2016 r.

A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych (...) i czy będzie zwlekał w ich sprawie? (Łk 18,7) [Cytat dnia]

Poniedziałek 17 Października 2016 r.

Byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów. Łaską bowiem jesteście zbawieni. (Ef 2,1.5b) [Cytat dnia]

Wtorek 18 Października 2016 r.

Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii (2Tm 4,17a) [Cytat dnia]

Środa 19 Października 2016 r.

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. (Łk 12,48b) [Cytat dnia]

Czwartek 20 Października 2016 r.

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. (Łk 12,51) [Cytat dnia]

Piątek 21 Października 2016 r.

Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. (Ef 4,3) [Cytat dnia]

Sobota 22 Października 2016 r.

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. (Ef 4,7) [Cytat dnia]