Niedziela 6 Listopada 2016 r.

Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej (2Tes 3,5) [Cytat dnia]

Poniedziałek 7 Listopada 2016 r.

Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli będzie żałował, przebacz mu. (Łk 17,3) [Cytat dnia]

Wtorek 8 Listopada 2016 r.

Tak i wy mówcie: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. (Łk 17,10) [Cytat dnia]

Środa 9 Listopada 2016 r.

Dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione (Ez 47,9c) [Cytat dnia]

Czwartek 10 Listopada 2016 r.

Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie (Łk 17,22) [Cytat dnia]

Piątek 11 Listopada 2016 r.

Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je (Łk 17,33) [Cytat dnia]

Sobota 12 Listopada 2016 r.

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18,8b) [Cytat dnia]