Niedziela 13 Listopada 2016 r.

A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele... (Łk 21,16a) [Cytat dnia]

Poniedziałek 14 Listopada 2016 r.

Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. (Ap 2,4) [Cytat dnia]

Wtorek 15 Listopada 2016 r.

Znam twoje czyny: masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. (Ap 3,1b) [Cytat dnia]

Środa 16 Listopada 2016 r.

Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc (Ap 4,11a) [Cytat dnia]

Czwartek 17 Listopada 2016 r.

Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo (...) krwią Twoją nabyłeś dla Boga ludzi (Ap 5,9) [Cytat dnia]

Piątek 18 Listopada 2016 r.

Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców (Łk 19,46) [Cytat dnia]

Sobota 19 Listopada 2016 r.

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją (Łk 20,38) [Cytat dnia]