Niedziela 11 Grudnia 2016 r.

Oto wasz Bóg [...] On sam przychodzi, by was zbawić (Iz 35,4) [Cytat dnia]

Poniedziałek 12 Grudnia 2016 r.

Wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło (Lb 24,17a) [Cytat dnia]

Wtorek 13 Grudnia 2016 r.

Wtedy przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie (So 3,9) [Cytat dnia]

Środa 14 Grudnia 2016 r.

Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny! (Iz 45,22) [Cytat dnia]

Czwartek 15 Grudnia 2016 r.

Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia (Iz 54,4a) [Cytat dnia]

Piątek 16 Grudnia 2016 r.

Moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić (Iz 56,1b) [Cytat dnia]

Sobota 17 Grudnia 2016 r.

Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród jego kolan, aż przyjdzie Ten, do którego ono należy (Rdz 49,10) [Cytat dnia]