Niedziela 18 Grudnia 2016 r.

Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel (Iz 7,14) [Cytat dnia]

Poniedziałek 19 Grudnia 2016 r.

Nie bój się, Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan (Łk 1,13) [Cytat dnia]

Wtorek 20 Grudnia 2016 r.

Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus (Łk 1,30b-31) [Cytat dnia]

Środa 21 Grudnia 2016 r.

Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana (Łk 1,45) [Cytat dnia]

Czwartek 22 Grudnia 2016 r.

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim (Łk 1,46-47) [Cytat dnia]

Piątek 23 Grudnia 2016 r.

Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan (Ml 3,1a) [Cytat dnia]

Sobota 24 Grudnia 2016 r.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił (Łk 1,68) [Cytat dnia]