Niedziela 25 Grudnia 2016 r.

Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2,11) [Cytat dnia]

Poniedziałek 26 Grudnia 2016 r.

Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony (Mt 10,22b) [Cytat dnia]

Wtorek 27 Grudnia 2016 r.

Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył (J 20,8) [Cytat dnia]

Środa 28 Grudnia 2016 r.

Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: "Z Egiptu wezwałem Syna mego" (Mt 2,15) [Cytat dnia]

Czwartek 29 Grudnia 2016 r.

Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów (Łk 2,30-31) [Cytat dnia]

Piątek 30 Grudnia 2016 r.

Tak miało się spełnić słowo Proroków: "Nazwany będzie Nazarejczykiem" (Mt 2,23b) [Cytat dnia]

Sobota 31 Grudnia 2016 r.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1,14a) [Cytat dnia]