Niedziela 1 Stycznia 2017 r.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską (Lb 6,25) [Cytat dnia]

Poniedziałek 2 Stycznia 2017 r.

Ktokolwiek nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca (1J 2,23) [Cytat dnia]

Wtorek 3 Stycznia 2017 r.

Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak on jest święty (1J 3,3) [Cytat dnia]

Środa 4 Stycznia 2017 r.

"Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?" Odpowiedział im: "Chodźcie, a zobaczycie" (J 1,38b-39a) [Cytat dnia]

Czwartek 5 Stycznia 2017 r.

"Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!" (J 1,49) [Cytat dnia]

Piątek 6 Stycznia 2017 r.

Pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu (Iz 60,3) [Cytat dnia]

Sobota 7 Stycznia 2017 r.

Szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania (Mt 4,25) [Cytat dnia]