Niedziela 8 Stycznia 2017 r.

"Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie" (Mt 3,17) [Cytat dnia]

Poniedziałek 9 Stycznia 2017 r.

Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi (Mk 1,17) [Cytat dnia]

Wtorek 10 Stycznia 2017 r.

Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne (Mk 1,27) [Cytat dnia]

Środa 11 Stycznia 2017 r.

Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem (Mk 1,38) [Cytat dnia]

Czwartek 12 Stycznia 2017 r.

«Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». «Chcę, bądź oczyszczony» (Mk 1,40b.41b.) [Cytat dnia]

Piątek 13 Stycznia 2017 r.

Mówię ci: Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu! (Mk 2,11) [Cytat dnia]

Sobota 14 Stycznia 2017 r.

Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników (Mk 2,17b) [Cytat dnia]