Niedziela 22 Stycznia 2017 r.

"Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa (...)". Czyż Chrystus jest podzielony? (1Kor 1, 12b.13) [Cytat dnia]

Poniedziałek 23 Stycznia 2017 r.

Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać (Mk 3,24) [Cytat dnia]

Wtorek 24 Stycznia 2017 r.

Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką (Mk 3,34b-35) [Cytat dnia]

Środa 25 Stycznia 2017 r.

Idź, bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie (Dz 9,15a) [Cytat dnia]

Czwartek 26 Stycznia 2017 r.

Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! (Łk 10,5) [Cytat dnia]

Piątek 27 Stycznia 2017 r.

Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię (Mk 4,26) [Cytat dnia]

Sobota 28 Stycznia 2017 r.

Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne? (Mk 4,41) [Cytat dnia]