Niedziela 5 Lutego 2017 r.

Jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? (Mt 5,13b) [Cytat dnia]

Poniedziałek 6 Lutego 2017 r.

Wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie (Mk 6,56d) [Cytat dnia]

Wtorek 7 Lutego 2017 r.

Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować (Mk 7,9) [Cytat dnia]

Środa 8 Lutego 2017 r.

Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym (Mk 7,23) [Cytat dnia]

Czwartek 9 Lutego 2017 r.

Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jedzą okruszyny po dzieciach (Mk 7,28) [Cytat dnia]

Piątek 10 Lutego 2017 r.

Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę (Mk 7,37) [Cytat dnia]

Sobota 11 Lutego 2017 r.

Jedli do syta, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów (Mk 8,8) [Cytat dnia]