Niedziela 26 Lutego 2017 r.

Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? (Mt 6,27) [Cytat dnia]

Poniedziałek 27 Lutego 2017 r.

Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego (Mk 10,23) [Cytat dnia]

Wtorek 28 Lutego 2017 r.

Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi (Mk 10,31) [Cytat dnia]

Środa 1 Marca 2017 r.

Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia (2Kor 6,2b) [Cytat dnia]

Czwartek 2 Marca 2017 r.

Cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? (Łk 9,25) [Cytat dnia]

Piątek 3 Marca 2017 r.

Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości (Iz 58,4b) [Cytat dnia]

Sobota 4 Marca 2017 r.

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie (Łk 12,35) [Cytat dnia]