Niedziela 12 Marca 2017 r.

Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi (Rdz 12,3b) [Cytat dnia]

Poniedziałek 13 Marca 2017 r.

U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach (Dn 9,7a) [Cytat dnia]

Wtorek 14 Marca 2017 r.

Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją (Iz 1,18ab) [Cytat dnia]

Środa 15 Marca 2017 r.

Usłysz mnie, Panie, i słuchaj głosu moich przeciwników! Czy złem za dobro się płaci? (Jr 18,19-20a) [Cytat dnia]

Czwartek 16 Marca 2017 r.

Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją (Jr 17,7) [Cytat dnia]

Piątek 17 Marca 2017 r.

Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce (Mt 21,43) [Cytat dnia]

Sobota 18 Marca 2017 r.

Któryż bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek? (Mi 7,18a) [Cytat dnia]