Niedziela 19 Marca 2017 r.

Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie (Wj 17,6b) [Cytat dnia]

Poniedziałek 20 Marca 2017 r.

Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki (2 Sm 7,16) [Cytat dnia]

Wtorek 21 Marca 2017 r.

Ci, co pokładają ufność w Tobie, nie mogą doznać wstydu (Dn 3,40b) [Cytat dnia]

Środa 22 Marca 2017 r.

Któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? (Pwt 4,7) [Cytat dnia]

Czwartek 23 Marca 2017 r.

Uczynili twardym swój kark, stali się gorsi niż ich przodkowie (Jr 7,26b) [Cytat dnia]

Piątek 24 Marca 2017 r.

Uleczę ich niewierność, szczodrze obdarzę ich miłością, bo gniew mój odwrócił się od nich (Oz 14,5) [Cytat dnia]

Sobota 25 Marca 2017 r.

Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Emmanuel, albowiem Bóg z nami (Iz 7,14) [Cytat dnia]