Niedziela 26 Marca 2017 r.

Człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce (1Sm 16,7c) [Cytat dnia]

Poniedziałek 27 Marca 2017 r.

Nie będzie już w niej niemowlęcia, co miałoby żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat (Iz 65,20a) [Cytat dnia]

Wtorek 28 Marca 2017 r.

Dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione (Ez 47,9c) [Cytat dnia]

Środa 29 Marca 2017 r.

Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą (Iz 49,8a) [Cytat dnia]

Czwartek 30 Marca 2017 r.

A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie (J 5,40) [Cytat dnia]

Piątek 31 Marca 2017 r.

Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zgonie (Mdr 2,17) [Cytat dnia]

Sobota 1 Kwietnia 2017 r.

Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce (Jr 11,20a) [Cytat dnia]