Niedziela 9 Kwietnia 2017 r.

Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! (Mt 21,9c) [Cytat dnia]

Poniedziałek 10 Kwietnia 2017 r.

Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów (Iz 42,6b) [Cytat dnia]

Wtorek 11 Kwietnia 2017 r.

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi (Iz 49, 6b) [Cytat dnia]

Środa 12 Kwietnia 2017 r.

Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? (Iz 50,8a) [Cytat dnia]

Czwartek 13 Kwietnia 2017 r.

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie (1Kor 11,26) [Cytat dnia]

Piątek 14 Kwietnia 2017 r.

Sprawiedliwy mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie (Iz 53,11b) [Cytat dnia]

Sobota 15 Kwietnia 2017 r.

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy (Rz 6,8) [Cytat dnia]