Niedziela 16 Kwietnia 2017 r.

Każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów (Dz 10,43) [Cytat dnia]

Poniedziałek 17 Kwietnia 2017 r.

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami (Dz 2,32) [Cytat dnia]

Wtorek 18 Kwietnia 2017 r.

Dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko (Dz 2,39) [Cytat dnia]

Środa 19 Kwietnia 2017 r.

Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź! (Dz 3,6) [Cytat dnia]

Czwartek 20 Kwietnia 2017 r.

Dla was (...) wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów (Dz 3,26) [Cytat dnia]

Piątek 21 Kwietnia 2017 r.

Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni (Dz 4,12b) [Cytat dnia]

Sobota 22 Kwietnia 2017 r.

My nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy (Dz 4,20) [Cytat dnia]