Niedziela 23 Kwietnia 2017 r.

Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia (1P 1,5a) [Cytat dnia]

Poniedziałek 24 Kwietnia 2017 r.

Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym (Dz 1,5) [Cytat dnia]

Wtorek 25 Kwietnia 2017 r.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15) [Cytat dnia]

Środa 26 Kwietnia 2017 r.

Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu! (Dz 5,20) [Cytat dnia]

Czwartek 27 Kwietnia 2017 r.

Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha (J 3,34) [Cytat dnia]

Piątek 28 Kwietnia 2017 r.

Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie (Dz 5,42) [Cytat dnia]

Sobota 29 Kwietnia 2017 r.

Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności (1J 1,5b) [Cytat dnia]