Niedziela 18 Czerwca 2017 r.

Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. [Mt 10,6] [Cytat dnia]

Poniedziałek 19 Czerwca 2017 r.

A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. [Mt 5,39a] [Cytat dnia]

Wtorek 20 Czerwca 2017 r.

Jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? [Mt 5,46a] [Cytat dnia]

Środa 21 Czerwca 2017 r.

Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. [Mt 6,4b] [Cytat dnia]

Czwartek 22 Czerwca 2017 r.

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! [Mt 6,9] [Cytat dnia]

Piątek 23 Czerwca 2017 r.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. [Mt 11,28] [Cytat dnia]

Sobota 24 Czerwca 2017 r.

Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana. [Łk 1,13b] [Cytat dnia]