Niedziela 16 Lipca 2017 r.

Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. [Mt 13,16] [Cytat dnia]

Poniedziałek 17 Lipca 2017 r.

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. [Mt 10,40] [Cytat dnia]

Wtorek 18 Lipca 2017 r.

Gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. [Mt 11,23b] [Cytat dnia]

Środa 19 Lipca 2017 r.

Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. [Mt 11,27] [Cytat dnia]

Czwartek 20 Lipca 2017 r.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. [Mt 11,28] [Cytat dnia]

Piątek 21 Lipca 2017 r.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: "Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary", nie potępialibyście niewinnych. [Mt 12,7] [Cytat dnia]

Sobota 22 Lipca 2017 r.

Udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. [J 20,17b] [Cytat dnia]