Niedziela 17 Września 2017 r.

"Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam" [Mt 18,26b] [Cytat dnia]

Poniedziałek 18 Września 2017 r.

Potem poszedł z nimi i wrócili do Nazaretu; i był im poddany [Łk 2,51a] [Cytat dnia]

Wtorek 19 Września 2017 r.

«Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg nawiedził lud swój» [Łk 7,16b] [Cytat dnia]

Środa 20 Września 2017 r.

«A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność» [Łk 7,35] [Cytat dnia]

Czwartek 21 Września 2017 r.

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają [Mt 9,12] [Cytat dnia]

Piątek 22 Września 2017 r.

Było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób [Łk 8,1c.2a] [Cytat dnia]

Sobota 23 Września 2017 r.

Wam dano poznać wprost tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach [Łk 8,10a] [Cytat dnia]