Niedziela 22 Października 2017 r.

Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga (Mt 22,21b) [Cytat dnia]

Poniedziałek 23 Października 2017 r.

Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? (Łk 12,20) [Cytat dnia]

Wtorek 24 Października 2017 r.

Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie (Łk 12,37a) [Cytat dnia]

Środa 25 Października 2017 r.

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą (Łk 12,48b) [Cytat dnia]

Czwartek 26 Października 2017 r.

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam (Łk 12,51) [Cytat dnia]

Piątek 27 Października 2017 r.

Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? (Łk 12,56) [Cytat dnia]

Sobota 28 Października 2017 r.

Cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich (Łk 6,19) [Cytat dnia]