Niedziela 5 Listopada 2017 r.

Jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus (Mt 23,10b) [Cytat dnia]

Poniedziałek 6 Listopada 2017 r.

Kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy (Łk 14,13-14a) [Cytat dnia]

Wtorek 7 Listopada 2017 r.

Wyjdź na drogi i między opłotki i przynaglaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony (Łk 14,23b) [Cytat dnia]

Środa 8 Listopada 2017 r.

Nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem (Łk 14,33) [Cytat dnia]

Czwartek 9 Listopada 2017 r.

Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska (J 2,16b) [Cytat dnia]

Piątek 10 Listopada 2017 r.

Synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości (Łk 16,8b) [Cytat dnia]

Sobota 11 Listopada 2017 r.

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. (...) Nie możecie służyć Bogu i Mamonie! (Łk 16,13) [Cytat dnia]