Niedziela 19 Listopada 2017 r.

Dobrze, sługo dobry i wierny! (...) wejdź do radości twego Pana! (Mt 25,21) [Cytat dnia]

Poniedziałek 20 Listopada 2017 r.

Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» (Łk 18,39b) [Cytat dnia]

Wtorek 21 Listopada 2017 r.

A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę» (Łk 19,7) [Cytat dnia]

Środa 22 Listopada 2017 r.

Według słów twoich sądzę cię, zły sługo! (Łk 19,22a) [Cytat dnia]

Czwartek 23 Listopada 2017 r.

Nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia (Łk 19,44) [Cytat dnia]

Piątek 24 Listopada 2017 r.

Napisane jest: "Mój dom będzie domem modlitwy", a wy uczyniliście go jaskinią zbójców (Łk 19,46) [Cytat dnia]

Sobota 25 Listopada 2017 r.

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją (Łk 20,38) [Cytat dnia]