Niedziela 14 Stycznia 2018 r.

«Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. [J 1,41b] [Cytat dnia]

Poniedziałek 15 Stycznia 2018 r.

«Młode wino należy wlewać do nowych bukłaków». [Mk 2,22c] [Cytat dnia]

Wtorek 16 Stycznia 2018 r.

«To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.» [Mk 2,27] [Cytat dnia]

Środa 17 Stycznia 2018 r.

«Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» [Mk 3,4] [Cytat dnia]

Czwartek 18 Stycznia 2018 r.

Szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. [Mk 3,8b] [Cytat dnia]

Piątek 19 Stycznia 2018 r.

Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. [Mk 3,13] [Cytat dnia]

Sobota 20 Stycznia 2018 r.

Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. [Mk 3,20] [Cytat dnia]