Niedziela 18 Lutego 2018 r.

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! [Mk 1,15] [Cytat dnia]

Poniedziałek 19 Lutego 2018 r.

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście. [Mt 25,40] [Cytat dnia]

Wtorek 20 Lutego 2018 r.

Jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. [Mt 6,14] [Cytat dnia]

Środa 21 Lutego 2018 r.

«Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona». I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu... [Jon 3.4b-5a] [Cytat dnia]

Czwartek 22 Lutego 2018 r.

Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” [Mt 16,15] [Cytat dnia]

Piątek 23 Lutego 2018 r.

Czyż tak bardzo miałoby mi zależeć na śmierci występnego, a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył? [Ez 18,23] [Cytat dnia]

Sobota 24 Lutego 2018 r.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? [Mt 5,46a] [Cytat dnia]