Niedziela 25 Marca 2018 r.

Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. [Iz 50,5] [Cytat dnia]

Poniedziałek 26 Marca 2018 r.

Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. [Iz 42,1a] [Cytat dnia]

Wtorek 27 Marca 2018 r.

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. [Iz 49,6b] [Cytat dnia]

Środa 28 Marca 2018 r.

Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? [Iz 50,9a] [Cytat dnia]

Czwartek 29 Marca 2018 r.

Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. [J 13,15] [Cytat dnia]

Piątek 30 Marca 2018 r.

A On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. [Iz 52,12c] [Cytat dnia]

Sobota 31 Marca 2018 r.

Miłość moja nie odstąpi ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju [Iz 54,10b] [Cytat dnia]