Niedziela 29 Kwietnia 2018 r.

Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać [J 15,4] [Cytat dnia]

Poniedziałek 30 Kwietnia 2018 r.

Nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca [J 14, 24b] [Cytat dnia]

Wtorek 1 Maja 2018 r.

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję [J 14, 27,ab] [Cytat dnia]

Środa 2 Maja 2018 r.

Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni [J 15, 7] [Cytat dnia]

Czwartek 3 Maja 2018 r.

Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca [Ap 12,10ab] [Cytat dnia]

Piątek 4 Maja 2018 r.

Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne [Dz 15, 28] [Cytat dnia]

Sobota 5 Maja 2018 r.

To wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał [J 15,21] [Cytat dnia]