Niedziela 27 Maja 2018 r.

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» [Rz 8,15b] [Cytat dnia]

Poniedziałek 28 Maja 2018 r.

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa [1P 1,3a] [Cytat dnia]

Wtorek 29 Maja 2018 r.

«Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty» [1P 1,16] [Cytat dnia]

Środa 30 Maja 2018 r.

Jesteście ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa [1P 1,23] [Cytat dnia]

Czwartek 31 Maja 2018 r.

«Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów» [Wj 24,8] [Cytat dnia]

Piątek 1 Czerwca 2018 r.

Temu żarowi, który w pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego... [1P 4,12] [Cytat dnia]

Sobota 2 Czerwca 2018 r.

W miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego, Jezusa Chrystusa [Jud 1,21] [Cytat dnia]