Niedziela 3 Czerwca 2018 r.

Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych ... [2 Kor 4,7a] [Cytat dnia]

Poniedziałek 4 Czerwca 2018 r.

Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił. [Mk 12,10b.11a] [Cytat dnia]

Wtorek 5 Czerwca 2018 r.

Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga. [Mk 12,17] [Cytat dnia]

Środa 6 Czerwca 2018 r.

Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. [2 Tm 1,7] [Cytat dnia]

Czwartek 7 Czerwca 2018 r.

Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. [Mk 12,29] [Cytat dnia]

Piątek 8 Czerwca 2018 r.

Będą patrzeć na Tego, którego przebili. [J 19,37b] [Cytat dnia]

Sobota 9 Czerwca 2018 r.

Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są szczepem błogosławionym Pana. [Iz 61,9b] [Cytat dnia]