Niedziela 12 Sierpnia 2018 r.

Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata. [J 6,51b] [Cytat dnia]

Poniedziałek 13 Sierpnia 2018 r.

Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. [Mt 17,22b.23a] [Cytat dnia]

Wtorek 14 Sierpnia 2018 r.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. [J 15,12] [Cytat dnia]

Środa 15 Sierpnia 2018 r.

Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego. [Łk 1,49] [Cytat dnia]

Czwartek 16 Sierpnia 2018 r.

Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? [Mt 18,21] [Cytat dnia]

Piątek 17 Sierpnia 2018 r.

Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. [Mt 19, 11b] [Cytat dnia]

Sobota 18 Sierpnia 2018 r.

Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie. [Mt 19,14] [Cytat dnia]