Niedziela 7 Października 2018 r.

Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. [Mk 10,9] [Cytat dnia]

Poniedziałek 8 Października 2018 r.

Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. [Ga 1,11] [Cytat dnia]

Wtorek 9 Października 2018 r.

Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. [Łk 10,42] [Cytat dnia]

Środa 10 Października 2018 r.

Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. [Łk 11,1b] [Cytat dnia]

Czwartek 11 Października 2018 r.

Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? [Ga 3,4a] [Cytat dnia]

Piątek 12 Października 2018 r.

Jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. [Łk 11,20] [Cytat dnia]

Sobota 13 Października 2018 r.

Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają. [Łk 11,28] [Cytat dnia]