Niedziela 14 Października 2018 r.

Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego. [Mk 10,23b] [Cytat dnia]

Poniedziałek 15 Października 2018 r.

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus.(...) Trwajcie w niej. [Ga 5,1a] [Cytat dnia]

Wtorek 16 Października 2018 r.

Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. [Łk 11,41] [Cytat dnia]

Środa 17 Października 2018 r.

Owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. [Ga 5,22.23a] [Cytat dnia]

Czwartek 18 Października 2018 r.

Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii [2 Tm 4,17a] [Cytat dnia]

Piątek 19 Października 2018 r.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą. [Łk 12,4] [Cytat dnia]

Sobota 20 Października 2018 r.

Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych. [Łk 12,8] [Cytat dnia]