Niedziela 21 Października 2018 r.

Sprawiedliwy mój Sługa usprawiedliwi wielu. [Iz 53,11b] [Cytat dnia]

Poniedziałek 22 Października 2018 r.

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. [Ef 2,8] [Cytat dnia]

Wtorek 23 Października 2018 r.

Nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale współobywatelami świętych i domownikami Boga. [Ef 12,19] [Cytat dnia]

Środa 24 Października 2018 r.

W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością, przez wiarę w Niego. [Ef 3,12] [Cytat dnia]

Czwartek 25 Października 2018 r.

Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi. [Ef 3,14-15] [Cytat dnia]

Piątek 26 Października 2018 r.

Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich. [Ef 4,5-6a] [Cytat dnia]

Sobota 27 Października 2018 r.

Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. [Ef 4,10] [Cytat dnia]