Niedziela 16 Grudnia 2018 r.

«Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!» [So 3,16] [Cytat dnia]

Poniedziałek 17 Grudnia 2018 r.

Niech jego imieniem wzajemnie się błogosławią, niech wszystkie narody życzą mu szczęścia. [Ps 72,17b] [Cytat dnia]

Wtorek 18 Grudnia 2018 r.

«Oto dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel» [Mt 1,23] [Cytat dnia]

Środa 19 Grudnia 2018 r.

«Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi» [Łk 1,25] [Cytat dnia]

Czwartek 20 Grudnia 2018 r.

Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. [Ps 24,6] [Cytat dnia]

Piątek 21 Grudnia 2018 r.

Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana. [Łk 1,45] [Cytat dnia]

Sobota 22 Grudnia 2018 r.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. [Łk 1,50] [Cytat dnia]