Niedziela 23 Grudnia 2018 r.

«Oto idę, aby spełnić wolę Twoją» [Hbr 10,9] [Cytat dnia]

Poniedziałek 24 Grudnia 2018 r.

Wybawi nas od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. [Łk 1,71] [Cytat dnia]

Wtorek 25 Grudnia 2018 r.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. [J 1,14a] [Cytat dnia]

Środa 26 Grudnia 2018 r.

Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. [Mt 10,22b] [Cytat dnia]

Czwartek 27 Grudnia 2018 r.

Radujcie się w Panu, sprawiedliwi, i sławcie Jego święte imię. [Ps 97,12] [Cytat dnia]

Piątek 28 Grudnia 2018 r.

On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. [1J 2,2] [Cytat dnia]

Sobota 29 Grudnia 2018 r.

«Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu» [Łk 2,35] [Cytat dnia]